สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

กิจกรรม/ลงทะเบียน


ลำดับที่
กิจกรรม สถานที่
วันที่
เอกสาร
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและการสาธารณสุขแบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom
22 ก.ค. 2564
Click
204 คน

2.

การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
15 มิ.ย. 2564
Click
91 คน

3.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์” (ออนไลน์) Zoom
22 มี.ค. 64-23 มี.ค. 64
Click
193 คน

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูล

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 13 อาคารอุดมศึกษา2
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2232-4000

email: noc-thailis@uni.net.th


 

แผนที่