สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมลำดับ หนังสือเชิญ
1 อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2 อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3 อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
4 อธิการบดี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
5 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก
6 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
7 อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
8 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
9 อธิการบดี มหาวิทยาลัยตาปี
10 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
11 อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร
12 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
13 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
14 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี
15 อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
17 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
18 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
19 อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
20 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
21 อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
22 อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
23 อธิการบดี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
24 อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
25 อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
26 อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคกลาง
27 อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
29 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
30 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
31 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
32 อธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
33 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
34 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
35 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
36 อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
37 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
38 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
39 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
40 อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
41 อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
42 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
43 อธิการบดี สถาบันกันตนา
44 อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
45 อธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
46 อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
47 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
48 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
49 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
50 อธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์
51 อธิการบดี สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
52 อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี
53 อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์
54 อธิการบดี วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
55 อธิการบดี วิทยาลัยเชียงราย
56 อธิการบดี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
57 อธิการบดี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
58 อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี
59 อธิการบดี วิทยาลัยทองสุข
60 อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
61 อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
62 อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
63 อธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมา
64 อธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
65 อธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
66 อธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
67 อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
68 อธิการบดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
69 อธิการบดี วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
70 อธิการบดี วิทยาลัยสันตพล
71 อธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
72 อธิการบดี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง